Wskazówki dotyczące ściągania należności

Wysokie obroty należności są idealne dla każdej firmy. Im szybciej zbierane są faktury od klientów, tym szybciej możesz przeznaczyć ten przepływ gotówki z powrotem na praktyczne działania operacyjne Twojej firmy, mające na celu zarobienie większych pieniędzy.

Zmniejsz zadłużenie i wzrost funduszy! Wysoki wskaźnik rotacji sprzedaży może wskazywać na wysoki stopień efektywności zarządzania sprzedażą, wysoką jakość klientów i odpowiednią politykę kredytową. Chociaż sprzedaż netto i zmienne czynniki rynkowe muszą być również brane pod uwagę –  kilka prostych błędów windykacyjnych może mieć negatywny wpływ na Twój sukces. Sprawdź: SITAB

Określ okres zbierania należności

Skuteczny i wydajny system zarządzania sprzedażą pozytywnie wpływa na całokształt działalności – od sprzedaży do windykacji należności. Przed udzieleniem kredytu klientom komercyjnym ustal, kiedy będziesz potrzebować zapłaty. Ten „okres zbierania” lub „okres netto” zależy od wielu czynników, w tym od standardów branżowych, lokalizacji, wielkości firmy, rezerw gotówkowych itp. Okres ten powinien być tak krótki, jak jest to uzasadnione i akceptowalne, zwykle od 15 do 45 dni. Możesz skonsultować się z kimś doświadczonym w branży Twojej firmy, aby ustalić okres windykacji odpowiedni dla Twojej firmy, ponieważ będzie to znacząco wpływać na sposób działania całej firmy.

Wysyłaj szczegółowe, dokładne faktury w odpowiednim czasie

Nawiąż jasną i otwartą komunikację ze wszystkimi klientami komercyjnymi na wczesnym etapie relacji. Decyduj o warunkach płatności i przedstaw je na piśmie. Kontynuuj każdą komunikację telefoniczną lub osobistą za pomocą e-maila. Upewnij się, że wiadomość e-mail zawiera szczegółowe, uzgodnione dane w celu obopólnej jasności co do produktów/usług, cen, czasu dostawy, warunków netto faktury itp.

Previous post Apetyt na zdrowie
Next post Łysienie bliznowaciejące