Wizerunek szkół policealnych znacznie się poprawił

Coraz więcej osób postanawia uzupełnić swoje wykształcenie nie w szkole wyższej lecz policealnej. Czy słusznie?

Szkoła policealna jest szkołą przeznaczoną dla absolwentów szkół średnich, przy czym matura nie jest wymagana. Wyróżnia się szkoły policealne publiczne, niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych oraz niepubliczne bez uprawnień szkół publicznych. W większości kierunków nauka tam trwa dwa lata i kończy się egzaminem państwowym. W szkołach niepublicznych nauka trwa zaledwie rok i z tego tytułu nie mogą zakończyć się egzaminem państwowym nadającym tytuł technika.

W ostatnich latach wizerunek szkół policealnych wyraźnie się zmienił. Obecnie dają one szanse podnieść kwalifikacje, uzupełnić CV i znaleźć lepsza pracę. Sytuacja diametralnie się zmieniła, ponieważ coraz więcej osób uważa, że studia tracą na wartości. Przyczyną tego może być znaczna dywersyfikacja oferty, co niespecjalnie przekuwa się na jakość nauczania. Kiedyś szkoły policealne niechlubnie kojarzyły się z porażką edukacyjną, którą wybierają osoby bez matury. Dzisiaj jest to przede wszystkim racjonalny wybór.

Duża część osób, która uczęszcza do szkoły pracuje, wychowuje dzieci, dlatego zajęcia odbywają się weekendowo lub wieczorowo. Pomaga to pogodzić wszystkie obowiązki. W dodatku naucza się tam wyłącznie przedmiotów, które są powiązane z danym zawodem – czego nie można powiedzieć o uniwersytecie. Dla pracodawców często najważniejsze jest doświadczenie, a nie dyplom, dlatego też szkoły policealne cieszą się coraz większą popularnością. Sprawdź: Szkoły policealne Bydgoszcz

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie „studia czy szkoła policealna”, ponieważ każdy musi określić swoje własne oczekiwania. Warto jednak czasem tę kwestię przemyśleć i wybrać taką opcję, która przyniesie nam najwięcej korzyści.

Previous post Projektor czy telewizor do naszego domu?
Next post Czy warto wybrać szkołę policealną?