Rynek nieruchomości idzie do przodu

Dużą dynamiką charakteryzował się koniec 2017 roku odnośnie popytu na powierzchnie magazynowe. W ostatnim kwartale tego roku zawarto rekordową liczbę umów najmu, podobnie jak w kwartale go poprzedzającym. Od niedawna nowoczesne powierzchnie magazynowe budowane są w Polsce północnej i północno – środkowej, co jest trendem nowym, gdyż do tej pory magazyny takie powstawały w Polsce centralnej oraz południowo- zachodniej na obrzeżach dużych aglomeracji. Należy zwrócić uwagę na nowy produkt tzw. parki biznesowe oferujące moduły o przeciętnej powierzchni ok. 500m. kw. Rynek wykazuje coraz większy popyt na tego rodzaju produkty, przez co powstaje ich coraz więcej.

Również rynek hotelowy odnotowuje pozytywne tendencje wzrostowe, począwszy od 2016 roku nastąpił bum na tego typu inwestycję, który przewiduje się, że potrwa do 2022 roku. Przewiduje się, że w 2018 roku nasz kraj przyjmie przeszło 24mln. turystów. Liczba ta w przyszłych latach będzie wzrastać. W porównaniu z innymi krajami, liczba hoteli w Polsce jest nadal niewielka, przez co krajowe i międzynarodowe sieci hotelowe uważają nasz kraj za perspektywiczną lokalizację do budowy hoteli pod własną marką. Rynek hotelowy koncentruje się przede wszystkim w dużych miastach: Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław. Mimo planowanych inwestycji Polska nadal posiada czterokrotnie mniej miejsc noclegowych niż sąsiednie Czechy i zajmuje stosunkowo niskie miejsce wśród krajów Unii Europejskiej.

Globalne trendy spowodowały, że obecnie można zaobserwować stabilizację na rynku nieruchomości, po przeszło trzech latach dobrej koniunktury. Obecnie na rynku panuje wysoki popyt i wysoka podaż, choć powoli rynek przekształca się z rynku klienta w rynek dewelopera. Możemy zaobserwować średnio okresową stabilizację, która swym zasięgiem objęła największe rynki mieszkaniowe w kraju ( warszawski, wrocławski i krakowski). Jeśli chodzi o rynek bydgoski, to warto zwrócić uwagę na ofertę firmy Deweloperzy Bydgoszcz. Na rynkach tych powstaje najwięcej nowych inwestycji, a procentowy udział rynku deweloperów na rynku pierwszej fali wynosi ok. 60- 70%. Analogicznie na rynku drugiej fali (w Łodzi, Katowicach, Poznaniu, Bydgoszczy i Trójmieście) odnotowany jest wzrost popytu, a tym samym wzrosła jakość oddawanych nowych obiektów mieszkalnych.

Previous post Jak kształtuje się moda damska w dzisiejszych czasach?
Next post Kominkowe wizje