Budowa systemu MES powinna być realizowana w dwóch etapach

– Etap I – w tym momencie powinien on służyć głównie optymalizacji realizowanej produkcji, pozwalającej na osiągnięcie celu, ale jednocześnie pomóc w przygotowaniu do przejścia na produkcję seryjną w nowobudowanej hali.

– Etap II –wdrożenie w pełni funkcjonalnego systemu do nowego przedsiębiorstwa.

Wdrożenie systemu ma spełniać następujące cele ogólne:

Wsparcie w planowanym natężaniu wolumenu produkcji – m.in. przez doskonalenie procedur, funkcji i procesów (zarówno produkcyjnych jak i MES) w okresie uruchamiania poszczególnych modułów MES.

Postęp sprzężony z transformacją organizacji – wpływa na podział projektu wdrożeniowego MES na szeregi, z dokładną ewaluacją przydatności wtapianej części systemu po wdrożeniu i okresowym użytkowaniu. Czytaj więcej: https://syneo.pl/blog/czasopismo-production-manager-docenilo-naszego-eksperta/

Ciągłe monitorowanie procesów na produkcji (Continuous Improvement) – rozumiane w kontekście MES, jako wymaganie w dostarczaniu konkretnych danych do menadżerów obszarów, wspomagając ich w działaniach optymalizacyjnych (zdefiniowanie w planie przeglądu korzyści).

Wsparcie w utrzymaniu tendencji efektywności sprzedaży – m.in. przez precyzyjne dostarczanie informacji o kosztach i dostępnych mocach produkcyjnych.

Previous post Automatyzacja procesów produkcyjnych
Next post Projektor czy telewizor do naszego domu?